Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling. Opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn c.q. bij minderjarigheid overeenkomsten te hebben laten medeondertekenen door één van zijn/haar ouders of voogd(en).
 

1. Eigendomsrecht

De klant waarborgt dat hij/zij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende aangeleverd beeldmateriaal. JMOFFICE kan nooit op enige wijze daarop worden aangesproken of aansprakelijk gesteld. Door de klant aangeleverde bestanden worden louter gebruikt voor de overeengekomen opdracht tussen JMOFFICE en de klant en voor het onderhouden van de Social Media van JMOffice.nl. JMOFFICE doet niets met de door klanten aangeleverde beeldbestanden buiten de opdracht vanuit commercieel belang, zonder schriftelijke toestemming van de klant. Bij akkoord gaan met deze algemene voorwaarden geeft u toestemming voor eventueel gebruik van uw gepersonaliseerde product op onze Social Media. 
 

2. Levertijden

De reguliere leveringstermijnen en verzenddagen die op de sites worden aangegeven, zijn representatief voor de gemiddelde levertijden. Zij kunnen in geen enkel geval de reden zijn voor een schadevergoeding, een nietigverklaring van een bestelling of enig andere vorm van schadevergoeding. Voor te late levering van orders waarvoor de klant spoedkosten(Spoedtoeslag: 15% met een minimum van € 2,49 en een maximum van € 29,95) betaald, kan JMOFFICE aansprakelijk worden gesteld via kinfo@jmoffice.nl. Indien er geen sprake is van een overmachtsituatie (extreme weersomstandigheden, verkeersongevallen, brand..) worden de spoedkosten retour gestort.
 

3. Annuleren bestelling

Geplaatste orders gaan meteen na betaling in productie. Zodra een order is betaald, kan deze niet meer worden geannuleerd
 

4. Weigeren bestelling

JMOFFICE behoudt zich het recht voor bestelde afbeeldingen die naar het oordeel van JMOFFICE als pornografisch, discriminerend of anderszins schokkend ervaren zouden kunnen worden, te weigeren en niet in productie te nemen. Indien een bestelde afbeelding naar het oordeel van JMOFFICE een zeer ernstige overtreding van deze voorwaarde betreft, dan behoudt JMOFFICE zich het recht voor hiervan melding te doen bij bevoegde instanties.
 

5. Kortingsacties

Alleen de hoogste korting is geldig. Kortingen op kortingen zijn niet mogelijk.

(Gemiste) actiekortingen of codes worden op geen elke wijze gerestitueerd.

Actiecodes / actiekortingen worden nooit in geld uitgekeerd. Indien u een kortingscode vergeet in te voeren en u hebt nog niet betaald, dan kunt u de bestelling opnieuw plaatsen. Hebt u al wel betaald dan kunt u een code t.w.v. de gemiste korting van ons ontvangen die u bij een volgende bestelling kunt gebruiken.

(Rest)waardes van kortingsbonnen / cadeaubonnen worden op geen enkele wijze uitgekeerd.


6. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.


- JM Office is niet aansprakelijk voor beschadigingen na gebruik
- JM Office is niet aansprakelijk voor eventuele kleurverschillen tussen monitor en de realiteit
- JM Office is aansprakelijk productiefouten m.b.t. een fout in de graphic
- JM Office is niet aansprakelijk voor alle soorten breuken in het deck. Alleen voor lengtebreuken is JM Office aansprakelijk.